• http://file5.donvv.com/DonvvFiles/Goods/60012/2020/4/1/20d67845-ea27-435d-b3cc-1f5c8db905b8.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/993304fc990847869ad640cb51f4bb41.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/bae4628b7d924de4a43aa2fbd0613ba3.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/37ea240905b9fbca0801cf6bde8bf340.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/c782b666fd09d04e8731f76534e7e4d8.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/841c8d7ffbd1448276519de9cc5309e6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/ee996e0a8c3174f293ad3137fb33a2fa.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/31095ab388ae4b6bd979ec1008b2a0ad.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/c75ce6d8e453a7df4d30983e9bfb0d2f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/80211b1576db76382139ae65b7a02033.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/34fec5873ad3523633ac60b9bd0e86a3.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/7b71e033e915d38a2e239ea0772ad12c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/a2b5bdf0f64460c4d2d81ea888600416.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/f1d930d8a81d455451717e036175a160.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/cf0e561ddcea9aa8f541618b23f124bf.jpg
标拓 TT-888BC 标拓 (Biaotop) TT-888BC桌面型高速标签条码打印机电子面单热敏热转印打印机
 
商品价格: 2588.00 /
赠送积分: 赠送0分
已销售 0
商品编号: 74561
推荐指数:
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 支付宝
主体
品牌 标拓
幅面 其他
颜色 白色
功能 打印
耗材类型 其他
连接方式 USB
型号 TT-888BC
技术类型 热转印
认证型号 TT-888BC
使用场景 小型商用;大型办公;环保打印
打印机类型 黑白打印机
打印功能
无边距打印 不支持
打印速度 200mm/s
自动双面打印 不支持

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

点击这里给我发消息
湘B2-20200041