• http://file5.donvv.com/DonvvFiles/Goods/60012/2020/4/1/b9aa6ad1-a0be-4d67-ac6b-96a47c6ad530.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/c8e688278d18d2b5737b49eac8610909.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/6e6dd7742db7b90c673adf48b3d6eb6a.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/cdb1fadf577a6b0985868c56367fe614.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/a62be414f1736d45b232baa38c38d29d.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/4a7b02709d18d956cd0e9241004eb85d.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/85753613267710aa08b6ffbfde74b347.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/f3fcff7f730ced42a455792198775f45.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/29189075377f4c29aa4e7c4870376a26.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/01c816e41b8db74f2c4459b16f13cd83.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/2ea7930d026b48c29d40bb367d6376d8.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/10d8345e30e9e0cb9d17bd15b91b9582.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/7b67c14d8c94dce95443eef4036c2daf.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/4f429e71b58484e7275f04f91f286951.png
标拓 ZY-U86 标拓(Biaotop)U86热敏两寸标签条码机适用银行、电信、医院、餐饮、超市、体彩小票打印
 
商品价格: 860.00 /
赠送积分: 赠送0分
已销售 0
商品编号: 74562
推荐指数:
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 支付宝
主体
品牌 标拓
幅面 其他
颜色 黑色
功能 打印
耗材类型 其他
连接方式 有线;USB
型号 ZY-U86
技术类型 热敏
认证型号 ZY-U86
使用场景 小型商用;大型办公;其他
打印机类型 黑白打印机

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

点击这里给我发消息
湘B2-20200041