• http://file5.donvv.com/DonvvFiles/Goods/60012/2020/4/1/1b3d090e-6568-491b-8091-b953b43e3516.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/3a21708849054a78afc1d00f8e5a11c2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/da2f3d6e4e0ea0a38c44f3412eef1db6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/3a364700af8425a936de6820595107da.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/18ad1c3f77864c8c822a3cc4f0bfc38d.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/45fe877e2f1c6f3272a17738410c2c81.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/2a741c04737836056d5c92b07459f763.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/ee88d8f03aa222c7e24589ecc3707d48.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/404f58dc7819a05b1dfa2a6974af3ada.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/d69806bb90794121a001eaf66fb7153c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/78fdaf58a44d2a87380a35a8e59a945a.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/ed83c5e914ae7992bd8c4aa99b6e55dc.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/39c59a8585332eec8bd4a46259110d3f.jpg
标拓 BT-624B 标拓(Biaotop)BT-624B票据打印机适用餐饮厨房小票、物流票据、酒店票据打印 、商超票据打印 USB 蓝牙版
 
商品价格: 228.00 /
赠送积分: 赠送0分
已销售 0
商品编号: 74573
推荐指数:
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 支付宝
主体
品牌 标拓
幅面 其他
颜色 黑色
功能 其他
耗材类型 其他
连接方式 USB;其他
型号 BT-624B
技术类型 热敏
认证型号 BT-624B
使用场景 小型商用;发票快递单
打印机类型 黑白打印机

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

点击这里给我发消息
湘B2-20200041