• http://file5.donvv.com/DonvvFiles/Goods/60012/2020/4/1/040b4d19-a301-4bf9-a563-6a13f98d2dca.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/7/4a833c895586b6e2f677a53d63efc1ed.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/7/da52059f5aba826b1d1f4248b308afc8.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/7/3218e979a30e29491e957e0a4f86447c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/7/76eccfe98622202d107eeab09ef950aa.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/7/58f9ada616564ac2b4e78dbe27493aba.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/7/6da5f91d45d434906ba82c66ee8f3b74.jpg
标拓 BP900K 标拓(Biaotop)BP900K证卡打印机存折票据高速打印机可以打印4毫米厚度
 
商品价格: 3999.00 /
赠送积分: 赠送0分
已销售 0
商品编号: 74558
推荐指数:
 • 打印机 色带盒 光盘 保修卡 安装指南 电源线 数据线
 • 立即购买 加入购物车
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 支付宝

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

点击这里给我发消息
湘B2-20200041