• http://file5.donvv.com/DonvvFiles/Goods/60012/2020/4/1/4de4d313-549c-421a-a2c4-f95f05886b73.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/7a2332569502279a25174d2843107939.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/bcb58bff4ff41a86c71d404d61ed0a11.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/753b080cad916e213713275674308780.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/6dc45bed05cfde61f79d40ca5481a07d.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/4a4077c16cb22f89f9bc2d812e0766cb.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/92648dc8efab1106fecdb35d7f3df052.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/0f93e6b7f0803f6a311de7e2c4db5b99.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/b2aa3a2e2c1e06be6c611825c2068f68.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/1b2dffd86e016de6e2b7786711cbe14d.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/f187010c8caad08f756af04fd26186a6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/11b050c5a870ae3960476e16b8b7206c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/13a5b6283b81ddb371f73f8909e3cecf.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/9c8e92c54ac645aaa27c3dd8d9c7682b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/7be936907d8e2e091344a05b9680b9cc.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/30/2cc935d10d34b8516a665e52d9cad474.jpg
标拓 TT-820B 标拓 (Biaotop) TT-820B (300DPI) 电子面单热敏打印机 条码标签不干胶快递面单打印机
 
商品价格: 1588.00 /
赠送积分: 赠送0分
已销售 0
商品编号: 74563
推荐指数:
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 支付宝
主体
品牌 标拓
幅面 其他
颜色 黑色
功能 打印;其他
耗材类型 其他
连接方式 USB
型号 TT-820B
技术类型 热转印
认证型号 TT-820B
使用场景 家庭办公;小型商用;发票快递单
打印机类型 黑白打印机

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

点击这里给我发消息
湘B2-20200041