• https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/b386a52479456d731390e0769c8b7f0e.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/0e6108aac54413df00541b22ede4a049.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/2b2ebf4ff46741bc007b11d82b4b7d3f.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/2fd3a84d6be0197ea36aa00d0f91095b.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/126942900fcda8027e0c4ca6117855d2.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/371f28d210e5e7f3830e2f64f1a5d649.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/06abead302a432cee94d60e8cbbd5b9f.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/f3fd6cf5e5d9f28f63de0cdf251630a4.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/18dd6838c6c8f271d32ef7384af0e31c.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/5033952fa88b8234e1ae43144ae984a2.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/53d9e79b1d9e49d2f0e4c7649cb19256.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/cc31ca2250d4d74e9acef79b3883d2ca.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/38e8ac423d1518dc6983586871050509.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/fc0af9538d580cfcea8609536ceb6191.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/aa6018aee2ef7a45ca33ed74fc9e6eff.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/ef105073e7e25300542377098a46f990.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/308a4da61df39495f4d0408477ebe844.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/9c504f802fd56046fa2e5e708e64b85f.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/f891adfd883976554d4ffa0612858dfa.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/3829b0734749d6d477689ae77becb545.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/f3cbbb6a547290620dbfd3620c255a35.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/b4139f44035865b66c17a062ed31f3c5.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/aa1ce81c67b7065032f4bfb7ac511de6.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/f1924088ec52ab7f4827de0f4a503e9f.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/9e8dd94a163c21e86c09e4f525cae6c9.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/38e8ac423d1518dc6983586871050509.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/fc0af9538d580cfcea8609536ceb6191.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/aa6018aee2ef7a45ca33ed74fc9e6eff.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/ef105073e7e25300542377098a46f990.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/308a4da61df39495f4d0408477ebe844.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/9c504f802fd56046fa2e5e708e64b85f.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/f891adfd883976554d4ffa0612858dfa.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/3829b0734749d6d477689ae77becb545.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/f3cbbb6a547290620dbfd3620c255a35.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/b4139f44035865b66c17a062ed31f3c5.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/aa1ce81c67b7065032f4bfb7ac511de6.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/f1924088ec52ab7f4827de0f4a503e9f.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/9e8dd94a163c21e86c09e4f525cae6c9.png
人脸指纹识别考勤机公司员工食饭堂面部识别签到器上下班刷脸打卡机 P-168(指纹 密码) 黑色
 
商品价格: 99.00 [0.00] /
赠送积分: 赠送0分
已销售 0
商品编号: 86529
推荐指数:
 • 暂无
 • 立即购买 加入购物车
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 支付宝
主体
品牌 爱宝
型号 P-168
类型 指纹考勤机
主要参数
U盘功能
记录查询
指纹考勤机
门禁 不支持
认证方式 指纹 密码
指纹存储容量 10000
管理记录容量 200000

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

点击这里给我发消息
湘B2-20200041